Functieomschrijving

Afdeling
Engineering & Purchase
Naam van de functie
Product engineer
Indeling
Functiefamilie 6A (functiegroep 6 = salarisschaal E )

Positie van de functie in de organisatie
• De Product engineer ontvangt directe leiding vanuit de organisatie van de Teamleider Engineering & Purchase.
• Geeft geen leiding.

Omschrijving
Het betreft een functie die gericht is op het doorgaans met behulp van (zeer) geavanceerde systemen (laten) vervaardigen van technische tekeningen, inclusief het verzorgen van bijbehorende communicatieve en administratieve taken (zoals het afstemmen over de bedoelingen bij (schets)ontwerpen, respectievelijk het maken van materiaal- en bestellijsten). Naast de vertaling van schetsen en ontwerpen in gedetailleerde tekeningen, vervaardigt de tekenaar soms ook zelf ontwerpen voor (onderdelen van) objecten, constructies, installaties, producten, etc.

Typering van de werkzaamheden
• Het ontwikkelen van elektrisch en/of mechanisch complexe producten voor enkelstuks en seriematige productie.
• Het (eventueel in overleg) vertalen van klantwensen en schetsen naar technische tekeningen.
• Het maken van ontwerpen en het verzorgen van detailtekeningen en technische bestanden voor de productie.
• Het detailleren van product (onderdelen) via symbolen en bijzonderheden (materialen, maten e.d.)
• Het controleren van de tekeningen en het verzorgen van de overdacht (besprekingen) aan medewerkers die belast zijn met de uitvoering.
• Het vervaardigen van materiaal-, bestel- en stuklijsten.
• Het kopiëren en archiveren van (revisie) tekeningen.
• Het meedenken en doen van voorstellen ten behoeve van het eindresultaat.
• Calculeren van (complexe) projectaanvragen.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
Zie onze rechten en plichten in ons VGM beleid

Voorts is men bevoegd om:
• Werkzaamheden te stoppen bij constatering van onveilige situaties of handelingen.

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Karakteristieken
Complexiteit
De functie is gericht op het opnemen en uitwerken van sterk uiteenlopend tekenwerk voor complexe opdrachten. Vervaardigt daarnaast ook zeer eenvoudige detailontwerpen. Verzorgt teven bijbehorende administratieve en communicatieve taken. Wordt geconfronteerd met een aantal wisselende situaties en variabelen, waartussen afwegingen gemaakt dienen te worden. Enige lichte commerciële aspecten kunnen een rol spelen. Schakelt regelmatig om binnen en tussen de opdrachten. Accuratesse is vereist en dient gehandhaafd te blijven als tijddwang optreedt.

Zelfstandigheid
Deelt binnen de vastgestelde planning de eigen tijd in. Is bij de werkaanpak gebonden aan de toe te passen tekenmethodieken en aan procedures en (externe) voorschriften. Draagt binnen deze kaders oplossingen aam voor efficiëntere weergave en realisering. Toezicht vindt indirect plaats via overleg en controle achteraf. Voorkomende problemen betreffen situaties waarbij voor de oplossing de nodige ervaring en teken technisch inzicht vereist zijn. De contacten met medewerkers in de eigen en in andere afdelingen zijn gericht op informatie – uitwisseling en afstemming over het tekenwerk. Geeft soms vakinhoudelijke aanwijzingen (aan minder ervaren) collega’s.

Afbreukrisico
Fouten en/of onachtzaamheden in maatvoering, specificaties of detaillering kunnen tijdverliezen veroorzaken en daardoor leiden tot financiële schade. Fouten in detailontwerpen kunnen eveneens leiden tot financiële schade. Zelfcontrole en controle door leidinggevende kunnen doorgaans fouten voorkomen. Incidentele contacten met derden betreffen toelichting en/ of het uitwisselen van voor de uitvoering relevante informatie. Discrete ten aanzien van vertrouwelijke gegevens is vereist.

Fysieke aspecten
Kantooromstandigheden; veelal zittend werk en langdurig aan een beeldscherm. Bezoekt incidenteel projectlocaties.

Opleidingseisen
• MBO+ / HBO niveau
• Ruime ervaring met 3D CAD software Inventor
• Kennis en ervaring met techniek, zowel mechanisch en elektrisch
• Kennis van de geldende normen en voorschriften
• Eventueel aangevuld met functiegerichte cursussen

Functie eisen
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Je werkt gestructureerd en bent resultaatgericht
• Goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal, Duitse taal is een pré
• Kunnen lezen van technische tekeningen
• Praktisch ingesteld met een probleemoplossend werk- en denkniveau
• Accuraat en kwaliteitsgericht met een hoge mate van zelfstandigheid
• Creatief, initiatiefrijk en prestatiegericht
• Flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit)
• Representatief

Salaris
Het salaris voor deze functie wordt door de directie bepaald afhankelijk van leeftijd, opleiding en (werk) ervaring.

Slotartikel
Indien de situatie het noodzakelijke of wenselijk maakt is de werkgever gerechtigd om de werknemer incidenteel andere werkzaamheden te laten uit te voeren.
De medewerker dient een positieve bijdrage te leveren aan een onderlinge goede sfeer en een productieve samenwerking met collega’s.
De medewerker dient vertrouwelijk om te gaan met alle gegevens waarmee hij/zij tijdens het uitoefenen van de functie in aanraking komt. Ook na beëindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van toepassing.
een marktconform salaris met prima arbeidsvoorwaarden en goede communicatie en presentatiemiddelen.