MSI-Sign Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarom zorgvuldige en technisch passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen tegen onbevoegde toegang tot persoonlijke of zakelijke gegevens.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt zijn,  dan wel op grond van wat de wet vereist is bewaard.

Alle informatie op deze website heeft een informatief karakter. Niet gegarandeerd kan worden dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, wordt uitgesloten.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden om beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties van de website te gebruiken voor andere doeleinden.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.